Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer, og de giver os viden om brugen af siden. Vores cookies bruges primært til trafikmåling (Google Analytics)  og optimering af sidens indhold (Facebook og sessionsID. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du ønsker at vide mere om cookies  klik her.

Ferie

Ferieloven sikrer dig årligt fem ugers ferie, men gennem overenskomsterne har langt de fleste lønmodtagere ret til fem ekstra feriefridage om året (klik her for at se historien bag). Den ekstra ferie giver dig mulighed for at tilbringe mere tid sammen med familien eller få et afbræk fra arbejdslivet, når det passer dig.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale OK fagforening for at høre mere om rettighederne i din overenskomst.

Find din OK fagforening her

Kilde: borger.dk

Spørgsmål og svar om ferie

Hvem har ret til ferie?

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til betalt ferie, hvis du er omfattet af ferieloven. Indtil du har optjent betalt ferie, har du ret til at holde ferie for egen regning.

Ferieloven beskytter din ret til ferie. Nogle af ferielovens bestemmelser kan fraviges ved individuel aftale eller kollektiv overenskomst, men kun hvis det ikke er til ugunst for dig. Du og din arbejdsgiver kan fx ikke lave en gyldig aftale om, at du giver afkald på din ret til ferie eller andre rettigheder efter ferieloven, fx retten til at få særskilt betaling for ferie.

 

Hvordan gælder ferieloven elever?

Som elev hos en arbejdsgiver har du en særlig ret til betalt ferie, selv om du ikke har optjent retten. Det er en betingelse, at du er elev med en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Hvis du begynder som elev inden 1. juli, har du ret til at holde 25 dages betalt ferie i ferieåret, dvs. indtil 30. april året efter. Hvis du begynder som elev 1. juli eller senere, har du ret til fem dages betalt ferie i ferieåret. Det gælder dog kun, hvis din arbejdsplads holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april. Hvis virksomheden ikke holder ferielukket, skal du selv betale, hvis du holder ferie. Det første og andet hele ferieår, hvor du er ansat, har du ret til 25 dages betalt ferie. Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april.

Som elev har du ret til at holde ferie med løn. Derudover skal du have et ferietillæg på en procent af din samlede løn i optjeningsåret fra arbejdsgiveren. Hvis du har optjent feriegodtgørelse i et tidligere ansættelsesforhold, skal du bruge dit feriebevis eller feriekort, før du får udbetalt løn af din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal dog supplere op til lønnen, hvis beløbet pr. dag på feriebeviset eller feriekortet er mindre end den løn, du ellers ville have fået.

Din arbejdsgiver skal ikke betale feriegodtgørelse til dig, hvis du fortsætter hos samme arbejdsgiver, når du er færdiguddannet. Det skal arbejdsgiveren derimod, hvis du fratræder. Hvis du skifter arbejdsgiver i løbet af elevforholdet, skal din gamle arbejdsgiver samtidig afregne feriegodtgørelse.

 

Hvad er feriefridage?

Feriefridage og særlige feriedage er ikke omfattet af ferieloven. De aftales enten mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller ifølge en kollektiv overenskomst.

Er du ikke omfattet af Ferieloven?

Du kan have ret til at holde ferie, selv om du ikke er omfattet af ferieloven. Fx hvis du er dækket af en kollektiv overenskomst, der sikrer dig ret til ferie. Hvis du modtager sygedagpenge eller visse andre ydelser fra din a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge fra din a-kasse, som du kan få udbetalt under visse betingelser. I visse situationer optjener du ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra kommunen i forbindelse med barsel eller adoption.

Sygdom under ferie

Hvis du er syg, når din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieåret. Du skal huske at sygemelde dig efter de regler om sygemelding, der gælder for dit ansættelsesforhold. Det betyder normalt, at du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Når du bliver rask, skal du melde det til din arbejdsgiver. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt. Meddeler du ikke det, skal du møde på arbejde. Bliver du syg, mens du holder ferie, kan du få ret til erstatningsferie. Du har ret til at holde erstatningsferien senere i ferieåret.

Fratrædelse og ferie

Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver betale feriegodtgørelse for de feriedage, du ikke har afholdt inden din fratræden. Feriegodtgørelse udgør 12,5 pct. af din løn i optjeningsåret. Din ret til at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår bortfalder, hvis du fratræder dit job, før du har holdt den overførte ferie. Derfor skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene for overført ferie til dig. Du kan som udgangspunkt ikke holde din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du er blevet sagt op, og dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller derunder. Heller ikke selv om din arbejdsgiver før opsigelsen har fastlagt din hovedferie til et bestemt tidspunkt, eller I har aftalt feriens placering, eller hvis virksomheden holder kollektivt ferielukket.

Hvad er feriepenge?
Feriepenge kan være ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Ferietillæg er det tillæg, som din arbejdsgiver betaler dig ud over din løn, hvis du holder ferie med løn. Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn, kan du have optjent feriegodtgørelse. Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Desuden har du krav på et ferietillæg på 1% af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder.
Når du har optjent feriegodtgørelse, kan du få udbetalt et beløb svarende til det antal feriedage, du holder.
Kan min arbejdsgiver ændre min ferie?

Når din ferie er placeret, kan din arbejdsgiver kun i meget særlige situationer ændre ferien. Situationen kan fx være, at væsentlige, driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt at aflyse ferien på grund af omstændigheder, som arbejdsgiveren ikke har haft mulighed for at forudse. Din arbejdsgiver skal erstatte dit tab, hvis tabet skyldes ændringen af ferien. Det kan fx være, hvis du er nødt til at afbestille din rejse. Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt.

Må man arbejde i ferien?

Du må som hovedregel ikke udføre lønnet arbejde, mens du holder ferie. Hvis du gør det, kan Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kræve, at du indbetaler feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Beløbet skal svare til de dage, du har arbejdet.