Anvendelse af cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer, og de giver os viden om brugen af siden. Vores cookies bruges primært til trafikmåling (Google Analytics)  og optimering af sidens indhold (Facebook og sessionsID. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du ønsker at vide mere om cookies  klik her.

Tjek på lønsedlen

Det kan ofte være svært at finde fejlene selv. Du er derfor også altid velkommen til at tage fat i din tillidsrepræsentant eller din fagforening, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

1. Grundløn Passer dit timeantal eller din månedsløn?
Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på.

Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikation, så du kan se timelønnen og tillæggene.
2. Tillæg Får du dine tillæg for fx overtid, weekendarbejde eller anciennitet?
Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet.

Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op
3. Pension Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension?
Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension.

Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.
4. Optjent ferie Optjener du det rigtige antal feriedage?
Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.
5. Saldo til dato Passer det samlede beløb for din løn, pension og skat?
Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året.

For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

Klik på de små ikoner og læs om de vigtige steder på lønsedlen

Er din lønseddel OK?

Dit lønniveau er et resultat af overenskomsterne i Danmark. En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn og arbejdsvilkår. Og selv hvis du arbejder den overenskomst, så er din løn påvirket af resultater, der opnås i overenskomstforhandlingerne. Og jo flere vi er, jo bedre resultater kan vi opnå. Din fagforening kan hjælpe med at tjekke, om din løn er rigtig, fordi de kender din overenskomst og har indblik i dit fag og din branche.

Find din fagforening her »

Spørgsmål og svar om løn

Hvad er mindsteløn?

I Danmark er mindstelønnen ikke fastsat ved lov fra Folketinget. Udgangspunktet for lønnen fastlægges i overenskomsterne. Overenskomsterne opererer med to lønsystemer: Enten normalløn eller minimalløn. Med normalløn er lønnen fastlagt centralt mellem arbejdsgivernes organisation og dit fagforbund i forbindelse med overenskomstfornyelsen. Med minimalløn fastlægger overenskomsten en minimumsløn, hvorfra man selv eller tillidsrepræsentanten forhandler mere. Det kan for eksempel være kvalifikations-, funktions- eller resultatløn (bonus).

Hvilke tillæg findes?

Overenskomsterne indeholder typisk en række tillæg, fx for arbejde på ubekvemme tidspunkter, overarbejde eller for særlige gener. Når overenskomsten har udgangspunkt i branchen og faget, så passer tillæggene til de særlige vilkår for den enkelte branche og det enkelte fag. Tjek din overenskomst eller snak med din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvilke tillæg du skal have.

Hvad skal lønsedlen indeholde?

Lønsedlen skal som minimum indeholde:

  • Dit navn, din adresse og dit CPR- eller medarbejdernummer
  • Hvor meget du har tjent i perioden
  • Hvilken periode lønsedlen dækker
  • Beløb fratrukket til A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag
  • Virksomhedens navn, adresse og relevant CVR-nr. eller SE-nr.

Lønsedlen er din kvittering for, at virksomheden har trukket ATP, AM-bidrag og A-skat, og beløbene kommer til at stå på din årsopgørelse (Kilde: virk.dk). Forskelligt fra branche til branche skal præcise timetal, diverse tillæg, G-dage, kørselspenge og andre oplysninger fremgå. Den gode lønseddel indeholder derudover opsparede feriepenge, indbetalinger til pension og fritvalgsordninger.

Hvad er lokalaftaler?

På mange arbejdspladser er der en lokalaftale. Det er et tillæg til overenskomsten, som din tillidsrepræsentant eller din fagforening har forhandlet med din arbejdsgiver. Den omhandler konkrete arbejdsforhold på din arbejdsplads bl.a. lønnen. Derfor er lønnen mange steder højere end i overenskomsten.

Hvad nu hvis man ikke har en overenskomst?

Hvis du ikke har en overenskomst, skal du selv forhandle løn med din arbejdsgiver. Lønniveauet i Danmark følger de aftaler, der indgås i overenskomsterne. Selv hvis du arbejder uden overenskomst, vil din løn være påvirket af de resultater, der opnås i overenskomstforhandlingerne. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale OK fagforening for at få hjælp til at forhandle løn eller tjekke din lønseddel.

Hvad nu hvis lønnen udebliver?

Hvis du ikke modtager din løn til sædvanlig tid, skal du spørge din arbejdsgiver, hvad grunden er. Får du den ikke umiddelbart herefter, skal du straks henvende dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale OK fagforening. Hvis du ikke foretager dig noget, kan du risikere at miste din løn.